Tin tức

HTC với 21 năm không ngừng phát triển

HTC là một trong những công ty tiên phong được thành lập trong lĩnh vực CNTT khi Việt Nam bắt đầu bắt tay vào công cuộc đổi mới và cho phép các doanh nghiệp tư nhân ra đời vào đầu những năm 1990. Trải qua 21 năm tồn tại và phát triển, chúng tôi đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển CNTT của Việt Nam với nhiều loại hình dịch vụ CNTT khác nhau, đóng góp xã hội hóa thông tin trên toàn quốc.

Bệnh án điện tử: Nguồn dữ liệu lớn vô giá của y học

Từ vài năm gần đây, bệnh án điện tử (BAĐT) được đề cập đến như nguồn dữ liệu quý báu, có khả năng dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y học. Việc nghiên cứu BAĐT được đánh giá là cách làm hiệu quả để kết nối các nghiên cứu trong hai lĩnh vực Tin sinh học (Bioinformatics) với Tin y học (Biomedical Informatics).