Bảo trì hệ thống

Bảo trì hệ thống

Bảo trì hệ thống tin học bao gồm việc bảo dưỡng, chăm sóc các thiết bị tin học về phần cứng (máy tính, máy in …) và phần mềm (hệ…

Giải pháp máy chủ và lưu trữ

Công ty có đội ngũ chuyên gia tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp máy chủ và lưu trữ để hệ thống CNTT hoạt động ổn định, vận hành hiệu quả và có khả năng đáp ứng linh hoạt các yêu cầu kinh doanh luôn là vấn đề được các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu