Cung cấp sản phẩm & Dịch vụ CNTT

Là đơn vị cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời là đối tác cao cấp của các hãng cung cấp thiết bị, giải pháp máy chủ – lưu trữ hàng đầu thế giới như IBM, HP, Cisco, Dell, EMC… chúng tôi có khả năng giúp các tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu hoạt động, điều kiện vận hành và mức độ ưu tiên hoạt động, điều kiện vận hành và mức độ ưu tiên trong từng giai đoạn cụ thể trong khi vẫn bảo đảm tính bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển hệ thống CNTT lâu dài của doanh nghiệp

Lên đầu trang