Cung cấp các thiết bị CNTT, phần cứng, máy chủ, thiết bị mạng

Trung tâm kinh doanh là bạn hàng của các đối tác lớn cung cấp các thiết bị CNTT uy tín trong cả nước.

Các hạng mục cơ bản của hạ tầng Trung tâm dữ liệu:

 • Hệ thống điện, phân phối nguồn và UPS
 • Hệ thống điều hòa chính xác
 • Hệ thống cáp mạng và viễn thông
 • Hệ thống tủ rack
 • Hệ thống kiểm soát truy cập và giám sát,
 • Hệ thống báo cháy, báo khói, chữa cháy, chống rò rỉ chất lỏng, giám sát môi trường
 • Hệ thống sàn nâng
 • Hệ thống tiếp đất và chống sét và các hệ thống quản trị từng phần cũng như tổng thể

elonmusk-corbis

Các tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng trong việc thiết kế triển khai Trung tâm dữ liệu:

 • TIA 942-A: Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers
 • Uptime Institute: Tier Standard for Data Centers Facts vs. Myths and Misconceptions
 • BICSI-002: Data Center Design and. Implementation Best Practices
 • SS507: Singapore Standard for Business Continuity/Disaster Recovery (BC/DR) Service Providers
 • ISO/IEC 24762: Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communications technology disaster recovery services

9

Ví dụ: Tùy theo yêu cầu và hiện trạng của khách hàng, Trung tâm dữ liệu do sẽ bảo đảm đáp ứng các cấp độ được quy định trong hệ thống tiêu chuẩn TIA-942 như bảng sau:

hatangdulieu1

Bảng phân loại 4 mức (Tier) hạng mục viễn thông (telecommunications) theo TIA-942

Bên cạnh giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu, chúng tôi cũng cung cấp giải pháp, dịch vụ cho các hệ thống tòa nhà thông minh IBS (Intelligent Building System) có độ phức tạp cao và yêu cầu khắt khe bao gồm các hệ thống cáp cấu trúc (Structured Cabling System) lên đến hàng ngàn node mạng, hệ thống điều hòa, chiếu sáng tự động, hệ thống an ninh, camera giám sát, hệ thống truy xuất cửa ra vào (Access Control System)…

123

Liên hệ: Pham Thanh Chuong (Mr) | Project Manager | Ha Thang Co., Ltd | Website: http://www.htc.com.vn | E-mail: ChuongPT@htc.com.vn | Mobile: +84 9 83799996 | Tel: +84 4 7845888 Ext 25 | Fax: +84 4 7845887 |

Lên đầu trang