Phần mềm quản lý bệnh viện MEDYX

GIỚI THIỆU – PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN MEDYX

Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện MEDYX đáp ứng được đầy đủ các nghiệp vụ quản lý đang hoạt động tại bệnh viện:

 • Cho phép lưu trữ và khai thác dữ liệu phi cấu trúc (file ảnh, file pdf, file văn bản,…),   cập nhật các kết quả cận lâm sàng có hình ảnh như siêu âm, nội soi,…
 • Sẵn sàng thông tin cho việc trao đổi dữ liệu với các hệ thống trao đổi bệnh án điện tử giữa các bệnh viện của Bộ Y tế, trao đổi dữ liệu với hệ thống giám định bảo hiểm y tế, hệ thống thẻ bảo hiểm thông minh (smart card).
 • Quản lý bệnh nhân bằng mã vạch (barcode)/ thẻ khám chữa bệnh…
 • Đáp ứng quy trình khám bệnh 4 bước theo Quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Đáp ứng đầy đủ nội dung của một bệnh án điện tử.
 • Đầy đủ công cụ hỗ trợ khám chữa bệnh: Hỗ trợ xây dựng phác đồ điều trị; hỗ trợ bác sỹ ra chỉ định, y lệnh theo mẫu, tri thức có sẵn.

CÔNG NGHỆ NỀN ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI

 • Ngôn ngữ lập trình C#.Net, ASP .Net sử dụng nền tảng .NET framework để phát triển các module chức năng .
 • Hệ thống CSDL MS SQL Server 2012/2014: phù hợp với Cơ sở dữ liệu hiện tại Bệnh viện đang sử dụng. Việc sử dụng SQL Server 2012/2014 sẽ giúp giảm thiểu rủi ro trong việc chuyển đổi dữ liệu, tăng hiệu quả trong quản lý.
  htc2

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

 • Cài đặt trên mạng cục bộ của Bệnh viện;
 • Thông tin KCB của người bệnh được lưu trữ trung thực, chính xác và an toàn tuyệt đối thông qua cơ chế sao lưu, dự phòng;
 • Các thống kê báo cáo, các mẫu biểu phục vụ cho công tác chuyên môn, công tác quản lý theo đúng quy định hiện hành của Bộ Y tế.

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀM
htc3
CÁC PHÂN HỆ CHÍNH

 1. Quản lý KCB ngoại trú;
 2. Quản lý KCB nội trú;
 3. Quản lý viện phí nội, ngoại trú;
 4. Quản lý dược;
 5. Quản lý đông dược;
 6. Quản lý sản xuất và kiểm nghiệm thuốc đông dược;
 7. Quản lý vật tư tiêu hao;
 8. Quản lý hóa chất;
 9. Quản lý kết quả Cận lâm sàng;
 10. Quản lý thiết bị y tế;
 11. Quản lý chế phẩm máu;
 12. Quản lý báo cáo kế hoạch tổng hợp;
 13. Quản lý nhân sự tiền lương;
 14. Quản trị hệ thống;
 15. Lưu vết truy cập;
 16. Hỗ trợ xây dựng, thực hiện phác đồ;
 17. Hỗ trợ bác sỹ ra chỉ định, y lệnh;
 18. Hỗ trỡ tích hợp các tài liệu phi cấu trúc vào bệnh án;
 19. Hỗ trợ ánh xạ chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống HL7 Core
 20. Mã hóa đảm bảo an ninh…
  htc4
  htc5
  htc6
  htc7

 

 
Lên đầu trang