Phần mềm quản lý nhân sự

PHÂN HỆ QUẢN LÝ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG
 
Hiện nay với cơ chế thị trường đã ảnh hưởng tới mọi thành phần trong xã hội, lao động chiếm một vị trí quan trọng trong mọi thành phần kinh tế, mỗi một đơn vị sản xuất hay kinh doanh đều có nhiều dạng lao động khác nhau, chính vì vậy tổ chức nhân sự gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó với sự phát triển trong ngành công nghệ thông tin tại nước ta, nhu cầu tin học hoá ngày càng phát triển, phần mềm Quản lý nhân sự và tiền lương nhằm hỗ trợ việc quản lý nhân sự tại các bệnh viện được thuận tiện.
 
human_resource_management
 
Bộ chương trình này sẽ làm giảm nhẹ gánh nặng cho các nhà quản lý đồng thời giúp các nhà chuyên môn có được những thông tin tổng hợp quý giá về tình hình nhân sự của riêng cơ quan.
.
 

anh QL nhan su

 
 
– Xây dựng các báo cáo đáp ứng theo mẫu báo cáo chuẩn của bộ y tế đưa ra.
– Quản lý thông tin về nhân sự
– Quản lý tiền lương của từng nhân viên.
– Nhập mới, sửa chữa thông tin nhân viên: gồm thông tin cá nhân, trình độ, quá trình công tác, quá trình lương, quan hệ gia đình, khen thưởng kỷ luật và các thông tin khác.
– In hồ sơ nhân viên: theo thông tin được nhập vào.
– Nhập hợp đồng lao động (nếu có): chương trình quản lý nhân viên gồm các nhân viên ăn lương theo ngạch công chức hoặc theo hợp đồng.
– Lưu trữ hồ sơ nhân viên: lưu những hồ sơ nhân viên đã nghỉ hưu, bị đuổi việc ra khỏi danh sách nhân viên hiện tại sang danh sách hồ sơ lưu trữ.
 
humanresource
 
– In danh sách nhân viên.
– Tìm kiếm thông tin nhân viên: Chương trình cung cấp 2 dạng tìm kiếm thông tin của nhân viên:
+ Tìm kiếm: tìm kiếm theo một số điều kiện nhất định, kết quả trả lại trả lại một số trường cố định.
+ Tìm kiếm tuỳ chọn: tìm kiếm theo các điều kiện do người sử dụng lựa chọn, người sử dụng chọn các trường cần hiện thông tin.
– Chấm công: nhập trực tiếp công cho từng nhân viên theo tháng cho một đơn vị.
– Tính lương: chương trình tự động tính lương cho các nhân viên theo bảng chấm công, phụ cấp và các khoản tăng giảm vào lương.
– In bảng lương:
+ Báo cáo danh sách CBCNVC
+ Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ công chức.
+ Báo cáo biến động danh sách và tiền lương phụ cấp.
+ Báo cáo tăng giảm thường kỳ.
+ Báo cáo chất lượng cán bộ công chức.
+ Báo cáo tổng hợp ngạch bậc và phụ cấp.
+ Báo cáo số lượng công chức giữ các chức vụ lãnh đạo.
+ Báo cáo tăng giảm biên chế, quỹ lương.
–  Dựa vào mô hình dữ liệu để phân quyền sử dụng cho từng người dùng trong hệ thống. Mặc định sẽ có một người có quyền quản trị để phân quyền cho người sử dụng chương trình theo các mức sau:
+ Mức 1: chỉ được xem các thông tin và in báo cáo.
+ Mức 2: được thao tác dữ liệu phần tính nhân sự.
+ Mức 3: được thao tác dữ liệu phần lương.
+ Mức 4: đươc phép truy nhập tất cả các phần của chương trình.
– Thay đổi mật khẩu: nhằm mục đích tăng cường bảo mật; mỗi người dùng có thể tự thay đổi mật khẩu của mình.
                                                                                                                                                                                                                                                     .
       * Để biết thêm chi tiết và đặt mua phần mềm, xin Quý Khách liên hệ:
– Mr. Hùng         Tel. 0919465389
– CÔNG TY TIN HỌC HÀ THẮNG
– Địa chỉ: Số 15 Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội
– ĐT: (04) 37 845 888             Fax: (04) 37 845 887
– E-mail: htc@hn.vnn.vn          Web site: www.htc.com.vn
Lên đầu trang