Tư vấn Đầu tư ứng dụng CNTT-TT

Đầu tư những gì, đầu tư như thế nào cho hiệu quả, quy trình thực hiện ra sao và đánh giá hiệu quả của việc đầu tư Ứng dụng CNTT có hợp lý hay không là tập hợp các hoạt động xây dựng dự án đầu tư Ứng dụng CNTT trong hoạt động của khách hàng. Các chuyên gia của HTC sẽ tìm hiểu và hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước này, xây dựng dự án, các công cụ đánh giá để sao cho việc bỏ vốn để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm đạt được sự tiến bộ về năng suất, chất lượng và hiệu quả vận hành. Qua đó mang đến lợi thế chiến lược cho tổ chức.

htc2
Với các chuyên gia CNTT, am hiểu về nghiệp vụ sẽ phối hợp và hỗ trợ khách hàng từng bước cái tiến quy trình nghiệp vụ hướng đến việc vận hành các hoạt động với CNTT nhằm tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu rủi ro để mang lại hiệu quả cao nhất của khách hàng.

Dịch vụ Tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT-TT  bao gồm các hoạt động:

– Tư vấn Khảo sát

– Tư vấn Thiết kế sơ bộ

– Tư vấn Tổng dự toán

– Tư vấn Thiết kế thi công

– Tư vấn đấu thầu mua sắm

– Tư vấn Giám sát thi công

– Tư vấn Quản lý dự án đầu tư

Lên đầu trang