Tư vấn Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture)

Với những tiến bộ trong công nghệ như điện toán đám mây, kiến trúc hướng dịch vụ và phần mềm-như-một-dịch vụ đang tạo ra những môi trường ứng dụng linh hoạt hơn mà có thể mang đến giá trị to lớn nếu được sử dụng đúng cách.
htc4

Để giải quyết những thách thức này, các công ty trong tất cả các lĩnh vực và trên tất cả các khu vực địa lý đang tập trung sự quan tâm và nguồn lực nhiều hơn vào chiến lược nghiệp vụ, kiến trúc quy trình nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc công nghệ và kiến trúc bảo mật,…
Dịch vụ tư vấn kiến trúc tổng thể của HTC giúp tổ chức thích ứng và thực thi giải pháp định hướng dịch vụ, một loại kiến trúc tổng thể xác định Nghiệp vụ và CNTT-TT theo dịch vụ.
Với kinh nghiệm dày dạn cùng với kiến thức chuyên sâu của các chuyên gia tư vấn về các khung kiến trúc tổng thể đã được minh chứng trên thế giới (Gartner, Zachman, TOGAF, FEA, v.v…), HTC sẽ cung cấp cho khách hàng những kinh nghiệm cần thiết để phát triển hệ thống CNTT-TT hướng dịch vụ nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược riêng của khách hàng.

Lên đầu trang