Tư vấn Quản lý sự thay đổi

Quá trình cải tổ nhằm thay đổi cách quản lý và hoạt động của một cơ quan một cách chủ động nhằm mục đích tạo sự cạnh tranh lớn hơn, từ việc áp dụng công nghệ mới, những bước dịch chuyển có tính chất chiến lược, tổ chức lại dây chuyền sản xuất, liên kết hoặc hợp nhất với các đơn vị khác, tái cơ cấu các bộ phận, đến nỗ lực tối ưu hóa phong cách văn hóa…. Chúng tôi sẽ giúp các tổ chức chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi đang đến và tiềm ẩn.

Bên cạnh sự thay đổi, các chuyên gia tư vấn HTC sẽ xây dựng các công cụ đánh giá hiệu quả của quá trình thay đổi, quản lý các rủi ro có thể xẩy ra nhằm mang lại tính ổn định và chủ động cho việc thay đổi đáp ứng được mục tiêu cải cách đề ra.

Lên đầu trang