Tư vấn Tái kiến trúc hệ thống quy trình nghiệp vụ (Business Process Reengineering)

BPR là giải pháp thay đổi mô hình làm việc, trong đó các quy trình (tiến trình) làm việc đơn lẻ được kết hợp với nhau nhằm đạt được năng suất và hiệu quả lao động cao hơn. Những người lao động được phép đưa ra những quyết định tại vị trí làm việc của mình, nhằm giảm bớt những khâu trung gian không cần thiết, sớm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đầu ra. Mô hình này không chỉ nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động chung của cơ quan, đơn vị, mà còn làm tăng sự hài lòng, lợi ích cho người lao động. Người lao động có thể nâng cao những trình độ, kỹ năng xử lý công việc trong nhiều lĩnh vực và có quyền đưa ra quyết định.

Sự kết hợp độc nhất giữa kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp, tài sản và các công cụ để chia sẻ và nhanh chóng tạo ra giá trị, nhằm cung cấp kết quả đo lường được và tạo ra các giải pháp tái kiến trúc quy trình nghiệp vụ bền vững.
htc5
Tư vấn Tái kiến trúc hệ thống quy trình nghiệp vụ giúp khách hàng đạt được mục tiêu đặt ra thông qua một phương pháp có hệ thống để phân tích các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục và các hoạt động với mục đích làm nổi bật các vấn đề tổ chức và đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa các nghiệp vụ này hướng tới các hoạt động chuẩn theo các chuẩn ISO đã được ban hành.

Lên đầu trang