Tư vấn Trung tâm dữ liệu

Data center (trung tâm dữ liệu) là nơi trọng yếu của tất cả các tổ chức trên toàn cầu trong xã hội thông tin hiện nay, đây được xem là nơi chứa những bí mật, bộ nào đăng sau nhưng công nghệ chủ chốt của doanh nghiệp.
htc6Để có những trung tâm dữ liệu thế nào để đạt chuẩn, an toàn, đầu tư và khai thác hiệu quả. Đội ngũ chuyên gia HTC sẽ cùng khách hàng đánh giá hiện trạng, những tiềm năng, tư vấn xây dựng kế hoạch đầu tư sao cho hiệu quả để có một Trung tâm mang tính hiện đại, phù hợp với xu thế, tiết kiệm đầu tư mà vẫn đạt được mục đích của các tổ chức.

Lên đầu trang