Cơ cấu tổ chức

  Hội đồng thành viên
 • Hoạch định chiến lược phát triển dài hạn của toàn công ty.
 • Phê duyệt các các hoạt động vĩ mô theo quy định của Điều lệ công ty.
 • Phân công và bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc công ty.

 Ban giám đốc bao gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc, các Trợ lý GĐ

 • Xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn công ty.
 • Phân công nhiệm vụ, kế hoạch chung.
 • Chỉ đạo các trung tâm, phòng ban, vận hành và quản trị công ty.
 • Điều hành các hoạt động chung của công ty.
 • Chỉ đạo trực tiếp các dự án trọng điểm.

Trung tâm Kinh doanh:

Phòng kinh doanh thiết bị và phần mềm đóng gói:

 • Chuyên cung cấp thiết bị, phần mềm đóng gói và dịch vụ về CNTT, điện tử – viễn thông và hội nghị truyền hình cho khách hàng thuộc mọi thành phần.
 • Khai thác các nguồn hàng, đảm bảo phong phú về sản phẩm.
 • Quan hệ với các nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm để cập nhật sản phẩm mới cũng như công nghệ kỹ thuật.

 Phòng dịch vụ kỹ thuật

 • Khảo sát, phân tích và thiết kế các hệ thống CNTT, điện tử – viễn thông và hội nghị truyền hình cho khách hàng.
 • Triển khai, thi công, lắp đặt các thiết bị CNTT, điện tử – viễn thông và hội nghị truyền hình cho khách hàng.
 • Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho khách hàng.
 • Bảo hành, sửa chữa thiết bị và thực hiện đúng cam kết của công ty đối với khách hàng trong phạm vi các thiết bị cung cấp trong thời gian bảo hành.
 • Cung cấp dịch vụ bảo trì mở rộng và các dịch vụ kỹ thuật khác.
 • Tư vấn quản lý thiết bị, mở rộng, nâng cấp cho các hệ thống.
 • Tư vấn sử dụng, nâng cấp các thiết bị CNTT, điện tử – viễn thông và hội nghị truyền hình cho khách hàng

Trung tâm Sản xuất phần mềm:

Phòng thiết kế và lập trình ứng dụng:

 • Cung cấp giải pháp trọn gói xây dựng hệ thống thông tin bao gồm từ hệ thống mạng, qui trình xây dựng phần mềm, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các hệ thống lưu trữ và tìm kiếm văn bản.
 • Tham gia triển khai các dự án ứng dụng CNTT dựa trên nền tảng công nghệ Internet/ Intranet.
 • Thiết kế, xây dựng các cơ sở dữ liệu tập trung, phân tán, các kho lưu trữ, xử lý và tra cứu thông tin, các hệ thống quản lý công văn giấy tờ trên cơ sở quản trị sơ sở dữ liệu MS SQL Server, Oracle
 • Thiết kế, xây dựng các phần mềm ứng dụng cho quản lý điều hành các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền tảng ứng dụng các công nghệ mới nhất như Visual C++, .Net v.v.
 • Cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì phần mềm cho khách hàng.
 • Chuyên xây dựng phần mềm cho các lĩnh vực: y tế (quản lý tổng thể bệnh viện, quản lý phòng khám, quản lý quầy thuốc/nhà thuốc) và quản lý siêu thị (quản lý bán hàng, quản lý kho, quản lý khách hàng, quản lý các nhà cung cấp, quản lý các chương trình khuyến mãi v.v.).

Phòng triển khai và hỗ trợ khách hàng:

 • Tham gia triển khai và hỗ trợ khách hàng trong các dự án phần mềm.
 • Nghiên cứu, thu thập thông tin giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ phần mềm.
 • Tham gia tư vấn sử dụng và nâng cấp các sản phẩm phần mềm của công ty.

Phòng kinh doanh:

 • Tiếp thị, ký kết các hợp đồng về phát triển phần mềm ứng dụng cho các lĩnh vực y tế, quản lý siêu thị, quản lý nhân sự – tiền lương v.v.
 • Khai thác nhu cầu và nghiệp vụ của khách hàng về sản phầm phần mềm

Trung tâm dịch vụ tư vấn

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho các dự án ứng dụng CNTT, bao gồm: khảo sát, lập quy hoach, chiến lược ứng dụng CNTT, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập đề cương – dự toán chi tiết; lập thiết kế thi công – tổng dự toán; quản lý dự án; giám sát thi công; tư vấn đấu thầu v.v.

 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển

 • Nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới để phục vụ các dự án phần mềm, tích hợp hệ thống, mạng truyền thông và an toàn thông tin.
 • Phối hợp với các trung tâm kinh doanh, hệ thống, phần mềm và tư vấn tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
 • Xây dựng các dịch vụ phần mềm, quản trị thông minh phục vụ cho dự án và khách hàng.
 • Nghiên cứu các công nghệ mới tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ thế giới lần thứ 4: ảo hóa và Internet vạn vật (IoT – Internet of Things) với các sản phẩm đa dạng.
 • Phát triển các sản phầm phần mềm, tích hợp hệ thống, dịch vụ cộng đồng dựa trên nền tảng thông minh SMAC (Society- Xã hội hóa, Mobile- Di động, Analysis- Phân tích dữ liệu lớn, Cloud – Điện toán đám mây).

 

Các bộ phận nghiệp vụ

Phòng Tài chính – Kế toán:

 • Quản lý tài chính của công ty.
 • Tham gia chuẩn bị và thực hiện các dự án: chuẩn bị tài chính, quyết toán hợp đồng và thanh toán với khách hàng.
 • Thực hiện các báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo đúng qui định của Pháp luật.

Phòng Hành chính:

 • Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của toàn công ty.
 • Chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhân sự và tiền lương.
 • Chịu trách nhiệm về các công việc hành chính, bảo vệ v.v.
 • Làm các thủ tục nhập xuất hàng hoá, thiết bị giữa công ty và đối tác, công ty và khách hàng khi có yêu cầu.
 • Theo dõi, báo cáo lượng hàng nhập, xuất, tồn trong kho.
 • Tham gia thực hiện các dự án cung cấp thiết bị.

 

 

 

 

 

Lên đầu trang