Tầm nhìn chiến lược

4

Chiến lược chung của HTC là “hợp tác cùng phát triển” với tất cả các đối tác- khách hàng trong nước và quốc tế, hướng tới giải pháp-công nghệ tin học hóa, đáp ứng nhu cầu cho xã hội, doanh nghiệp trong nước. HTC luôn là đối tác chiến lược, bạn hàng lớn của các tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế. Thương hiệu, uy tín của HTC đã và đang góp phần xây dựng xã hội hóa tin học, mang lại giá trị kinh tế, xã hội, công nghệ trong nhiều lĩnh vực: y tế, bệnh viện, giáo dục, siêu thị, dịch vụ mạng, trang thiết bị tin học trên toàn quốc.

HTC luôn mong muốn phục vụ khách hàng những công nghệ mới nhất những sản phẩm có chất lượng cao nhất bằng cách lựa chọn các định hướng phát triển công nghệ và phát triển phần mềm phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Đối với HTC, sự hài lòng của khách hàng đã và đang được thể hiện đối với sản phẩm do HTC cung cấp: chất lượng cao của thiết bị, chất lượng cao của giải pháp công nghệ và dịch vụ.

HTC luôn luôn đầu tư vào nghiên cứu công nghệ mới để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, và tạo nên những sản phẩm có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của nước nhà. Mục tiêu hoạt động của chúng tôi là: hợp tác cùng phát triển, trợ giúp khách hàng xây dựng hệ thống thông tin mềm dẻo hiệu quả tiết kiệm chi phí để tăng sức cạnh tranh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tất cả thành viên đều nằm trong quỹ đạo của ban lãnh đạo HTC với những định hướng thống nhất nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong công việc và trong những nhiệm vụ lớn. Chúng tôi – cùng bạn hợp tác cùng phát triển.

Lên đầu trang